Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၊ ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ် ။

Photo DVB-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ် 2 လိူၼ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈၵႆႉတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တင်းၸုမ်းသိုၵ်း   PDF ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း PDF  ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆ လုၵ်ႉ တၢင်းတိူင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) တွၼ်ႈၼိူဝ် မႃးတူင်ႉၼိုင်။  

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသႂ်ႇႁႅင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉမွင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ – ပုင်ႇၵၢင်။ တီႈဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇတႃႇလီႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇၸွၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်း မိူင်းမိတ်ႈ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပႃး ၼႂ်းၾူၼ်း၊ တႂ်ႈၵွပ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၼႂ်းၵႃး  ၵူၼ်းမိူင်း၊   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယူႇယၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉမွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ၼႂ်းၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇ မူတ်း တႂ်ႈၵွပ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇတႃႇလီႇတႄႉ ၵူတ်ႇ ထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်။ သွင်တီႈၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းမႃး မီးမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ။ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇၸွၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်း ၵုတ်ႈ – မိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 276, 348, 223 လႄႈ တပ်ႉမ 99 ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇၸွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း