Thursday, July 25, 2024

ၼမ်ႉပႃႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 30 လင်ပၢႆ  

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉပႃႇ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လႆၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 30 လင်ပၢႆ  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် 19/7/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉၶမ်းသေ လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇၼွင်း ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶမ်း လူၼ်ႉ ၽင်ႇၼွင်းထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 30 လင်ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶီႈၵူမ်ႇ ၶီႈသၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢုင်လူင်ဝႆႉ  ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။ ပီၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 50 ပၢႆ ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶီႈၵူမ်ႇ/ ၶီႈသၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၼွင်းဢုင်ၶမ်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး တင်း ၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် 19/7/2022

မိူဝ်ႈပီ 2022 ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁႆးလူင် ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 လင် ၺႃးၽေးၼမ်ႉ/သၢႆး/လိၼ်/ၵူမ်ႇငႂ်ႈ/ၶႅၵ်ႉ ၶမ်ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး။

သၼ်လွႆၶမ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လႆလတ်းၼႃးႁႆးလူင်။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ လိၼ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ ၼႂ်း ၼမ်ႉမီးပႃ ၼႂ်းၼႃးမီးၶဝ်ႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈပီ 2007 ၶွမ်ႇပၼီႊ လၢႆလၢႆဢၼ် တႄႇၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၶမ်း ပွႆႇၼမ်ႉလၢႆႇ ၶူၺ်လိၼ် လူင်းသႂ်ႇၼႂ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ်ၵႄး ၼမ်ႉၶမ်း။ ဢဝ်ၵႄးၼမ်ႉလူႉ၊ သၢႆးထူမ်ႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉ လူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၽင်ႇ ပေႃးၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ၊ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်း ဢဝ် ၼမ်ႉၼွင်း တေႃႉၶီႈလိၼ် ၶူၺ်သၢႆး ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး။ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ သွမ်ႈၼႃးမႃးၵေႃႈ သိပ်းပီ ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း