Friday, June 14, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် တိူဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။

ပၢႆႉဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ (မျိုးသစ်ရွာ) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈၼၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4/7/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:10 မူင်းတေႃႇထိုင် 6:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 267 တင်း 348 ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉၵၢင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ တေႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် လုၵ်ႉမိူင်းၵုတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼမ်။ ၶဝ်ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ လဵင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယူဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈၶဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမိူင်း မိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၸွပ်ႇထၢမ်ႁႃ ၶဝ် လွင်ႈၸုမ်း PDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉမၢတ်ႇ 5 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း