Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း မိူင်းမိတ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇၼႃး ယင်းလႆႈဢဝ်မၢႆၾၢင်ၵႂႃႇပႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo: Jao Mong Mit/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင်

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1/7/2022  မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈႁၢင်ဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင်၊ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈၶမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 9 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်း ႁႆႈသူၼ်ၼႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇၼႃးၼႆ တေလႆႈပႃး မၢႆၾၢင်ၸပ်းတူဝ်ဝႆႉ မၢႆၾၢင်ၼႆႉ တေလႆႈၼႄၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈဢေႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၵႂႃႇၼႆ ဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉၶႃႈ၊ မၢႆတပ်ႉတႄႉ ဢမ်ႁူႉ ၶဝ်ၵႆႉပဵၼ်ႇလႅၵ်ႈၵၼ်ၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းလႂ်တႄႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးတႄႉပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 223 ၊ 276 လႄႈ ၶမယ 348 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉဝႆႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ၽွင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး သမ်ႉမႃးမီးပၢင်တိုၵ်း ၸိူင်ႉၼႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်ႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇၼႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇလီလီၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈၼၼ်ႉ သေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် ပဵၼ်လၢႆလုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇဢၼ်မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ပၢႆႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁိုင်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၾၢင်ႇသတိဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉ လွမ်ၵူဝ်ဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တေ တႅၵ်ႇထႅင်ႈဝၼ်းလႂ်။ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 1 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵမ်း ၼိုင်ႈသေ ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း