Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ် ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ လၢႆမူႇၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo Credit to Owner-သိုၵ်း TNLA ပွတ်းၼမ်ႉတူႈ တီႈၼိုင်ႈ

တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆမူႇၸုမ်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၽႅဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးမီးလုၵ်ႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ် မႃးဢဝ်ၵႂႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ။ ပေႃးလုၵ်ႈၶဝ်ပၢႆႈ သိုၵ်းၼႆႉ ၺွပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ပေႃးမီးမႄႈ ဢဝ်မႄႈၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း  ၸင်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈမႃးလႅၵ်ႈၶိုၼ်း။   ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပၢႆႈမူတ်း ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးပၢႆႈၵေႃႈပၢႆႈႁႂ်ႈပူၼ်ႉၼႆဝႃႇ။ ပေႃးၺွပ်းၺႃးၼႆ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းၼႃႇ။ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈ ၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ၸွမ်းၵႂႃႇၺွပ်းဢဝ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးဝႆႉလၢႆပွၵ်ႉ ။ ဢၼ်ၺႃးၵဵပ်းသိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆးလႄႈဝၢၼ်ႈတဢၢင်း။   ၸိူဝ်းဢၼ် မီးၼႃႈႁိူၼ်း လုၵ်ႈလဵၵ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢမ်ႇဝၢင်းပၼ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ လႆႈၵူဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးမီးၼႃႈႁိူၼ်းမီးလုၵ်ႈလဵၵ်ႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢင်းပေႃးပဵၼ်မၢဝ်ႇသၢဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇဝႆႉ ၺွပ်းမူတ်း။ မၢင်ၸိူဝ်းၽႄ ဢိင်ႇ ထွင်ႇသူႉ လူင်းယူႇႁိူၼ်းႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ မႃးၺွပ်းဢဝ်မႄႈမၼ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇထုတ်ႇၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီး။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၺႃးတႄႉ တေပဵၼ် ပွၵ်ႉ 3 ပွၵ်ႉ 9 ပၢင်ၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶၢဝ်းလႂ်မႃး ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၶဝ်ပႃးၵွင်ႈသေ မႃးတီႉဢဝ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီး 7 မူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈၵူၺ်း ၽူဝ်မၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်း မေးမၼ်းသမ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၶဝ်မႃးဢဝ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးမီး ငိုၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းလႅၵ်ႈဢဝ် ပေႃးဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉၼႃႇ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်း SSPP လႄႈ သိုၵ်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆ ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၵဵပ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ယွၼ့်မီးလွင်ႈတဵၵ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းၸိူင့်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄသေ ၶၢႆ ႁိူၼ်းယေးပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း