Saturday, May 25, 2024

PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ်ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

Must read

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃး ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ်ၵူၼ်း တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 20 ၵေႃႉ။

Photo: ပၢႆႉဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း  PNO ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 2-3 ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ သႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 3 မိုၼ်ႇပျႃး ၊ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 20 ၵေႃႉ၊ လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈပေႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ငိုၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၵူႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃး။ သိုၵ်းသမ်ႉ ၶဝ်တေဢဝ် ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 20 ၵေႃႉ။ ၶဝ်ႈသၢၼ်သမ်ႉ ဢဝ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉ/ ယႂ်ႇ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ 3-5 ထူင်ၼႆၶႃႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်သၢင်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းသိုၵ်းလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ပၼ်ၶဝ်ၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ၵူၺ်း။   ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသမ်ႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ် ။ ၵဵပ်းယွၼ်ႉသင်တႄႉဢမ်ႇလၢတ်ႈသေတႃႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႃႈၼႆ။

“  မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵဵပ်း ၸဵမ်ပိုင်းယဝ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးၵဵပ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၵူၼ်း မိူင်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေယႂ်ႇမႃးၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၵဵပ်း ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်” –  ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈပဵၼ်တႃႇ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ တႄႉၸိုင် သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇပၼ်တႄႉ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈ  ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တႃႇ ႁႂ်ႈၶဝ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၽိတ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈ။  

“လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ပေႃးမၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းသႂ်ႇပၼ်ယူႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တေသႂ်ႇပၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁူတ်းၼမ်ႉပၼ်ႁႅင်းတူၼ်ႈမီးၵွင်ႉၼၼ်ႉ ယႂ်ႇမႃးထႅင်ႈၵူၺ်း။ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မဵဝ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်တူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလူး လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 6 ပွၵ်ႉလႄႈ 13 ဢိူင်ႇ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း PNLO ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈၵူဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်တဵၵ်းတဵင်မႃးတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈဝႆႉ ပေႃးသႂ်ႇ ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ၾၢႆႇ PDF ၶဝ် ၵူဝ်မႃးၶဝ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၾႆးပဵၼ်ၽိုၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵူဝ်တင်းသွင်ၾၢႆႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉပူင်းတင်း ပူႇၵၢင်ႉ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ဝႆႉ ပဵၼ်လၢႆမဵဝ်း ၵူဝ်ၵဵပ်းဢမ်ႇလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ PNO ၶဝ်ၶၢၼ်းမႃး ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ငိုၼ်းၵေႃႈ ႁႃယၢပ်ႇၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်၊ တၢင်းႁိူၼ်းယေးသမ်ႉ ၵိုတ်းၵူၼ်း ထဝ်ႈယူႇႁိူၼ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းဢႃယု 18 ပီ တေႃႇ 50 ပီ တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ဝႆႉ ပေႃး သႂ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ ၵူဝ်ၶဝ် မႃးၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးၵၼ်ႇတေႃး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ဢွင်ႇၶမ်းထီႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း တႄႇလူင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ ငိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ၸႄႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တႅမ်ႉဝႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း