Friday, March 1, 2024

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင် ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း  တူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇ ယွၼ်ႈလင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  မႆႈၸႂ်  မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၸၢႆႇ/ ၶၢႆၵၢတ်ႇ။

ႁၢင်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-တႆး တီႈၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သဵင်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ငိၼ်းမႃးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႈထိုင်မႃးတၢင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ လင် ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ် လၢတ်ႈမႃးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၾိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်ၼႆၶႃႈဝႃႇ ယိုဝ်းမႃး 2 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်းၶႃႈလႄႇၼေႃ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်/ မိူင်းတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၊ ပေႃးမီးသဵင်တႅၵ်ႇ သဵင်မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် လႆႈဝႆႉသတိၵၼ်ယူႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၼိမ် သဝ်း ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆသေ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႁူႉတၢင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လႆႈၵူဝ်ဝႆႉသတိၵၼ်ယူႇ တႃႇသေႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းသမ်ႉ မီးဝႆႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇယွၼ်ႈလင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းၸေႊ ၵဝ်ႇ  ၵူၼ်းမူႇၸေႊ  ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ၊ ၸူၼ်/လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း