Saturday, March 25, 2023

မေးၼၢင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃး ႁဵတ်းတၢင်းလူႇတၢင်းတၢၼ်း တီႈၵဵင်းတုင်

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းပူၼ်းမႃးၼႆႉ မေးၼၢင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉတူၼ်ႈမႆႉသီရီ (မႆႉၺွင်ႇ) ၊ တၢင်း သွၼ်းသၢၼ် (ပွႆးသွမ်း) သင်ၶၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵျူႇၵျူႇလႃႉ မေးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 14-15/5/2022 တေႃႇၵျူႇၵျူႇလႃႉ မေးၼၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ မႃးထိုင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းဝၢင်း ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူႈၵိဝ်ႇ၊ ၵူႈငွၼ်ႈ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်းမႃးဢေႃႈ ဢၼ်မႃးတီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈ။ မႃး ၼွၼ်းၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေပွၵ်ႈမိူဝ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ၼၼ်ႉ မႃးႁူတ်းၼမ်ႉတူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉၵႅဝ်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 15 သမ်ႉ မႃးလွင်းသွမ်း သင် ၶၸဝ်ႈ တီႈထၢတ်ႈၸွမ်တွင်းၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈဝႃႇသီႇပိတ်ႉပႃးထႅင်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတေႃႇၵျူႇၵျူႇလႃႉ မႃးထိုင်ဝဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ/ ပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃႈ ၼိုင်ႈတီႈပႂ်ႉ 1-2 ၵေႃႉ။ ပေႃးပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် 5-6 ၵေႃႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်း တင်းၼမ် ။

ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပေႃးသုၵ်ႉသၵ်ႉလူင်ဝႆႉ။ လႆႈငိၼ်း ဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တေမႃးၼႆၶႃႈဝႃႇ တေမႃးမိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းလႂ် တေမႃးလၢႆဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၵႂႃႇမႃးတီႈလႂ်ၵေႃႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ဢမ်ႇပႆႇဝႃႈ သႅၼ်းၽူႈၼမ်း လုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းမေး ၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉဝၢင်းၸႂ်လွင်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈတပ်ႉ၊ မၢင်ဝဵင်း ပေႃးလႆႈ လၵ်ႉလွမ်ၵႂႃႇမႃး ၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း တင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ် မိူၼ်တၢင်ႇဝဵင်း- ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵဵင်းတုင် ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း