Friday, June 14, 2024

ထႆး သူင်ႇတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ190 ပၢႆ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်   ႁူဝ်ၵူၼ်း 190 ပၢႆ သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈၵၵ်းတူဝ် (Quarantine)   ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်းၸင်ႇတေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 190 ပၢႆ သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 24_4_2022

 

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး  ဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈ တင်းမူတ်းႁူဝ် ၵူၼ်း 196 ၵေႃႉ မွပ်ႈ ပၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူတ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုတ်းမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ် 196 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ၸၢႆး 11 ၵေႃႉ ယိင်း 19 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသေ သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး 137 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 29 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း 190 ပၢႆၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ လႆႈႁွင်ႉ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေၸတ်းသူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း