Monday, May 29, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸၢၵ်ႈႁႄႉမၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး

Must read

 တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈဢၼ်တေႁႄႉပၼ်လႆႈ မၢၵ်ႇမဵဝ်းမေႃတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇယူႇ – ၵူၼ်းၼႂ်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈ။

လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး

“ၶဝ်တၢပ်ႈၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉသေ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇလုမ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတၢပ်ႈပၼ်ဢေႃႈ။  ၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈပဵၼ်ၸၢၵ်ႈမဵဝ်းသင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ။ လႆငိၼ်းဝွင်းဝႅင်းဝႃႈ တေတၢပ်ႈပၼ်ၵူႈလုမ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႄႉပႆႇႁၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈပႃးၶႃႈၼေႈ ”- ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -

 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶူင် တႄႉတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေတင်ႈၸၢၵ်ႈႁႄႉမၢၵ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈလုမ်းၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ၊ လုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လုမ်းၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်း /ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ လုမ်းသၽႃမိူင်းတႆး လႄႈ လုမ်းပလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

 ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်း တေတင်ႈၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV  ထႅင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇတီႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈဝႆႉထႅင်ႈၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်  ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ပိၵ်ႉတၢင်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈဝႆႉထၢၼ်သိုၵ်းလႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်တႃႇၸတ်းပွင်ၵၢၼ် ၽွင်းငမ်းမိူင်းတႆးဝႆႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၶဵင်ႈၶႅင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း