Wednesday, March 22, 2023

ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 7 ႁဵင်ပၢႆ မိူင်းတႆး ပႃး 90 ပၢႆ

Must read

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမႃး 7,200 လင်ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  မိူင်းတႆး ပႃး 90 လင်ပၢႆ ၸုမ်း Data For Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

Photo CJ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/11/2021

ၸုမ်း Data for Myanmar ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2022 ၼႆႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸုတ်ႈၽဝ်ယႃႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း    7,248 လင်ယဝ်ႉ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆးပႃး 93 လင်၊ ပဵၼ်ၼႂ်း ပွတ်းၸၢၼ်းတင်းမူတ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိမ်လိပ်းႁိမ် လႅင်မႃးၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႈ ၶဝ်ပေႃးၽိတ်းပိူင်ႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ မႃးႁဵတ်းႁၢႆႉ တေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ် ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ဢမ်ႇမီး ၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇသူႈ ၶဝ်လႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ဢေႃးၸႃႇ ဢႃႇၼႃႇ တေယိုၼ်းယၢဝ်းသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ ပၼ်ၽႂ် မႃးၵုမ်းၵမ်ၶဝ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇလွင်ႈမိူၵ်ႈလိူင်ႈ ၵမ်ႉၸႂ်ၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူၵ်ႈလိူင်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Data For Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇတႂ်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း 4,426 လင်၊ တိူင်းမၵူၺ်း 1,148 လင်၊ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း 1,121 လင်၊ ယၢင်းလႅင် (ကယား) 357 လင်၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 93 လင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 38 လင်၊ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ 29 လင်၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တွၼ်ႈတႂ်ႈ 24 လင်၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (ကရင်) လႄႈ ၶၢင်သမ်ႉ 12 လင် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသမ်ႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 17/3/2022 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 1,679 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ယဵၵ်ႈၶွၵ်ႈ 12,780 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း