Saturday, March 25, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းသူင်ႇဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းပၼ်ၶဝ်ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပၼ်ၶဝ် ၼိုင်ႈလင် 2 ဝႂ် တေဢဝ်ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

 တႄႇဢဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸဵမ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတၵ်းလႆႈထၢႆႇၽိုၼ်မိူၼ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူင်ႇပၼ်တီႈတီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးၼပ်ႉပႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ  မီး 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်း (အိမ်ထောင်စုစာရင်း ) ၼႆႉ။ ၶဝ်ၸႂ်ႉထၢႆႇၽိုၼ်မိူၼ် မိတ္တူ သေၵႂႃႇပၼ်ၶဝ် ၼိုင်ႈလင် 2 ဝႂ်ၼႆဝႃႇ။ ထၢမ်ဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈသင်ၼႆ ၶဝ်ၵူၺ်းတွပ်ႇဝႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ယွၼ်းမႃး ၼႆၵူၺ်း။  တေဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉ လီမႆႈၸႂ်ၶႃႈၼႃ ”- ဝႃႈၼႆ။

 သင်ဝႃႈဢမ်ႇပၼ်တေပဵၼ်သင်ၼႆၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီး ။ ယွၼ်ႉဝႃႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း  ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်မႃးၵဵပ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တႃႇႁူႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းႁႃႉ  ၊  ဢမ်ႇၼၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈႁူႉ ၸွင်ႇတေလႅပ်ႈ မီးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇၶဝ်တႄႉယူႇႁႃႉၼႆၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ၶူဝ်းလၢႆးၸုမ်ႇ (နမ့်ခမ်းပျောက်ကြားအဖွဲ့) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ႁၢမ်ႈ ၸႂ်ႉၶူဝ်းၶွင်/ၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး  ၼႆဝႆႉ ။  

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ် ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။  သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းသေၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၸဝ်ႈၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ လႄႈၸွမ်းႁိူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵေႃႈမီးမႃးလၢႆၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း