Saturday, July 20, 2024

သိုၵ်းမုတ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ၽႄႈဝႂ်ပိဝ်ပၼ်ၾၢင်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

Must read

တင်ႈဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃး မီးလိၵ်ႈပွတ်းၽိုၼ်ၼိုင်ႈ တိတ်းၸွမ်းႁူဝ်ႉႁိူၼ်းလႄႈ သဝ်လၵ်းၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ႁၢမ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ႁၢမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆလႄႈ ႁၢၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈလႆႈ ပူတ်းပၢႆႉ ၊ ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၸုမ်း ‘နမ့်ခမ်းပြောက်ကျားအဖွဲ့’ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ၼမ်ႉၶမ်း ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိတ်းဝႆႉၸွမ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶဝ်သေ ပိုၼ်ၽႄႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၼႂ်းပေႉၶျ် ၸုမ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆဢၼ်ဢေႃႈ။  ယႃႇပေသိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။ ယႃႇပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပူတ်းပၢႆႉၶဝ်လူင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ – ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။ ႁၢမ်ႈၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ သူင်ႇၶိုၼ်ႈသူင်ႇလူင်း။ ႁၢမ်ႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်း Silent Strike ။ ႁၢမ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢႆ မၢႆၾူၼ်း Sim Card ၶွင်Mytel ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေပိုတ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉၵိုတ်း ဝႆးဝႆး ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ – ၼႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိတ်းဝႆႉပႃးတီႈၸေႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ။

ဝၢႆးလင်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၽႄႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉဝၼ်း 2 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိပ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယင်းပႆႇလွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း။

ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း