Thursday, May 30, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ/ႁိူၼ်းဝၼ်းတီႈ 1/2  ၼႆႉတေၺႃးယိုတ်းႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇႁိူၼ်း ၊ ၽႂ်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ  တေၺႃးၶွၵ်ႈ 3 ပီတေၺႃးယိုတ်းႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။

 

- Subscription -
Photo CJ- ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ

ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ တၵ်းလႆႈပိုတ်ႇၶၢႆဢမ်ႇထၢတ်ႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 – ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၵေႃႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပႃးထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဵမ်ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပႃးမူတ်း ။ တၵ်းတေလႆႈပိုတ်ႇ လၢၼ်ႉ  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 13 ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး သင်ဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႆ တေသိမ်းႁိူၼ်း တေပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3 ပီ။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵေႃႈ ဝႃႈၼၼ်မိူၼ်ၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တင်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ 30 လၵ်းပၢႆ ဝဵင်းဢၼ်ပၵ်းလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29-30/1/2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵိဝ်ႇဢွၵ်ႇၵိဝ်ႇ ၸွမ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႃႈတေပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 – ဝႃႈၼႆ။

 ဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်ၸိင်းယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီ ။  ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉတိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းယဝ်ႉဝႃႈ တေသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးတဵတ်ႇယဵၼ် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ။လွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉၼၵ်းတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း။

တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉပိၵ်ႉႁိူၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းႁၢမ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉသဵင်လင်၊ တေဢမ်ႇလႆႈတွႆႇသဵင်လင်၊ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း