Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၶႄႇတေမႃးလူင်းတိုၼ်း ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

Must read

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ႁူၺ်းသူၼ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း တႃႇတေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇတေသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ တေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ Gold Gaday လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ မႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်သပ်းလႅင်း တီႈလုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸႄႈဝဵင်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈတီႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းသၢမ်ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ႇသၢႆး၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/03/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇတေသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼႆ့ၵႂႃႇ တီႈဢွင်ႈလဵင်ႉလူတႆးၵၢၼ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ်၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢၼ်ၶဝ်တေမႃးၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယွၼ်ႉမၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈလိၼ် တီႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် တေႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းလွင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တေမႃးလူင်းတိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ တွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းမွၵ်ႇသႂ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးသပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ တေဢဝ်ၼႃႈလိၼ် ထုင်ႉမၢဝ်းတၢင်းၵႂၢင်ႈ (24700) ဢေႊၵႃႊပၢႆသေ ႁဵတ်းၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တေႃႇၵၼ်သွင်မိူင်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပေႃးႁဵတ်းၸိုင် တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတေမူၺ်ႉႁၢႆလၢႆမူတ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄလႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သပ်းလႅင်းပၼ်မိူင်းၵူၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈသွင်ၸုမ်းၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၶပ်းၶိုင်ပၢင်သပ်းလႅင်း ထတ်းထွင်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ လႆႈႁူႉငိၼ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းလႆႈလွင်ႈၼႆႉလႃးလႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း