Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ/ၵူတ်ႉၶၢႆ ယွၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈသင်ႇၵိုတ်းပၼ်ပၢင်လွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်။

ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ/ၵူတ်ႉၶၢႆ ယွၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈသင်ႇၵိုတ်းပၼ်ပၢင်လွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 470 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၸတ်း    ႁဵတ်းတီႈ ၵၢတ်ႇလူင်မိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ 9 ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵူၺ်းၵႃႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး၊ ၸုမ်းပလိၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းသ်တူႈပႃၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

- Subscription -
ႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ/ၵူတ်ႉၶၢႆ ယွၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈသင်ႇၵိုတ်းပၼ်ပၢင်လွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ- ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႃႈ တေႁႂ်ႈႁၢၼ်ႉတူႈပႃ ၼႂ်း  ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ပိၵ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁၢၼ်ႉတူႈပႃၵူႈတီႈတီႈ ပေႃးတေပိၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇထိုင် ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈမိူင်း ထိုင်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊႁူမ်ႈၵၼ်      ၵႅတ်ႇၶႄ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးလႅဝ်းၸတ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်တၢင်းယၢမ်ႈလူႉၵႂႃႇၵေႃႈမီးၼမ်၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈတေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉလႆႈလႄႈ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်း – သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/03/2018 ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉမီးပၢင်လွင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်း ၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း