Monday, May 29, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် 5 ပီထိုင် 10 ပီ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၽွင်းႁူဝ်ပီၼႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးတၢင်းၽိတ်းယႂ်ႇလူင်သေ  ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈပီယၢဝ်း 5 ပီ ထိုင် 10 ပီ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယွၼ်ႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ 505 ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၺႃးမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၺႃးတၢင်းၽိတ်း ယိပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ။

- Subscription -

ယိင်းႁၢၼ်ၾႃႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈဢဝ်ဢမူႉသင်ၵေႃႈ ၵမ်ႉၸႂ်ၶဝ်သေ ပူဝ်ႉသႂ်ႇပၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇ။ တူၺ်းၶႃႈလႄႈ တေႃႈၼင်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢမူႉသွင်ဢၼ်ၵူၺ်း ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 4 ပီ။ ဢၼ်ၶဝ် ပူဝ်ႉသႂ်ႇဢမူႉပၼ်မၼ်းၼၢင်း မီးမွၵ်ႈ 10 ဢၼ် ၵိုတ်းထႅင်ႈ 7-8 ဢၼ်ၼၼ်ႉ တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပီ ယင်းပႆႇႁူႉ ယူႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ် မူတ်း မူတ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း 10 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်းသေ ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶၢဝ်ၼိဝ်းဝႃႈ – “လွင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ပဵၼ်လွင်ႈထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး ပၼ်တၢမ်ႇၸိူင်ႉၼႆ တေလႆႈဝႃႈ ၽူႈတတ်းသိၼ် ပဵၼ်ၽူႈတတ်းသိၼ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်း ပိူင်တြႃးၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ႁိုင် 10 ပီၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်မၢႆမီႈတၢင်းၽိတ်း ၸုတ်ႇၽဝ် (မီးကွင်းမှု) မတ်ႉတႃ 505 (က) ပဵၼ် ၵူဝ်ႇၶျၢမ်းမေႉ၊ ၸၢႆး ငႄႇ၊ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၼၢႆႇမိၼ်း၊ ၵူဝ်ႇၽိဝ်းဝုၺ်ႇသူဝ်းလႄႈ သေႃႇၵျေႃႇတူႇရ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်ႇဢႃးၵႃႇႁဵင်းသမ်ႉ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 7 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 6 ပီၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်မၢႆမီႈတၢင်းၽိတ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၵ်ႈ (လက်နက်မှု) မတ်ႉတႃ 505 (က) ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ၵူဝ်ႇလိၼ်းထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ၵူဝ်ႇသေႇယႃႇလိၼ်း၊ ၵူဝ်ႇဝုၼ်ႇၼႃႉဢွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မမီးသေႃးသမ်ႉ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ ၼႆႉတႄႉ ၺႃးမၢႆမီႈ တၢင်း ၽိတ်းၽေးသၽႃႇဝ မတ်ႉတႃ 505 (က) သိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ မႄႈၶူင်ၼိဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း