Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 5/11/2021 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျီႉမျိၼ်ႇတၢႆႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇၾုင်ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ လႄႈၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပၢၼ် Gen Z ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၶူဝ်ႉမွၵ်ႇသေ ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်၊ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ပၢၼ်းပိၼ်ႇၵျီးလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျီႉမျိၼ်ႇတၢႆႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇတႃႈၵႂႃႇဢမ်ႇတၼ်းထိုင် 2 မိၼိတ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးဝႆးဝႆးပုင်ႈၽႃႇသႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၽူင်ႉပိဝ်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး ဢၼ်ရူတ်ႉၵႃးယဵပ်ႇၶမ်ဝႆႉၵေႃႈမီး။

- Subscription -

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးပုင်ႈသႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၵျီႉမျိၼ်ႇတၢႆႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ႁေႃႈၵႃးၽႃႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 5 ၵေႃႉ။ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉတၢင်ႇၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇမူတ်း တင်းဢၼ် မၢတ်ႇႁႅင်းလႄႈ မၢတ်ႇဢမ်ႇ ႁႅင်း။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၺႃးမၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တီႉၵႂႃႇ ပႃးဢေႃႈ။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈဢေႃႈ ။ၶဝ်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ – ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႆႉ ၽႂ်ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်း ၽႂ်ဢွၵ်ႇမႃးၸွႆႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တေယိုဝ်းတၢႆ၊ တေတီႉၺွပ်း- ၼႆဢေႃႈ။ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလူႉ သေၵူၼ်းၵေႃႈဝၢႆးၵႂႃႇသေယဝ်ႉဢေႃႈ ၶဝ်မိူၵ်ႈၼႃႇ ၶႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈၽႃႇ ၼၼ်ႉ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇယူတ်းယႃ – ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၺႃးတီႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မၢၼ်ႈ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ငဝ်းတူင်ႉလႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလိုဝ်းလင် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼိူဝ်သိုဝ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ် Social Media ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ  ၶျွင်ႉထီႊဝီႊ MRTV ၶဝ်ဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈဢၼုယၢတ်ႈ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈၶဝ်ႈထိင်း ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈ၊ တီႉလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ 11 ၵေႃႉ ။ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉယိုဝ်းတၢႆ 1300 ပၢႆယဝ်ႉ ၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း