Saturday, May 25, 2024

တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃး ၵဵင်းတုင် ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႆႈပၼ် 1 မိုၼ်ႇပျႃး

Must read

ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သင်ၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃး ဝႃႈၼႆ။

Yan Naing/ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ်ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ငိုၼ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢေႇၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈမီးၶႅၵ်ႇ 3 ၵေႃႉၼႆ လႆႈပၼ် 3 မိုၼ်ႇပျႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ငိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လႆႈ တၢင်းဝူင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ယွၼ်းၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်ႈလူင်း မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈႁႅင်းမွၵ်ႇၼႆႉ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ မႃးၵေႃႈ ၵဵပ်းၼမ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၵႃႈၶဝ်ႈၵႃႈလဝ်ႈၵေႃႈ ၵဵပ်းၼမ်ၶႃႈ 3 မိုၼ်ႇ တေႃႇ 5 မိုၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၵဵပ်းၵၼ်ၼမ်မႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ”-  ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵႃႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ် 200 ပျႃး ထိုင် 500 ပျႃး ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈလဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလႂ် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးပိူင်ဝၢၼ်ႈလႂ် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးသေ ၵဵပ်းၵူၺ်း ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၵႃႈၶဝ်ႈလဝ်ႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵဵပ်းၵၼ်ထိုင် 5 မိုၼ်ႇပျႃး ၵေႃႈမီးယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃးၼႆႉ မီးတၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း