Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းပွႆႇၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 11 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/10/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ/ဢဝ်လိူင်ႈ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈပူၼ်ႉလွတ်ႈမႃး 11 ၵေႃႉ။

ၼႃႈၶွၵ်ႈလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ 18/10/2021
ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇပႂ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတီႈၼႃႈၶွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2021

ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ တၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ 9 ၵေႃႉ။  

- Subscription -

“ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းဢူး ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူင်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းပၢႆဢေႃႈ။ ထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၵေႃႈၶႅမ်ႉယူႇၶႃႈ။ ” – ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းဢူးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

11 ၵေႃႉဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၺႃးဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၶွၼ်ႈၵၼ်ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈ(မတ်ႉတႃ 25) ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၺႃးဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈ ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵိုတ်းၶတ်ႇ (မတ်ႉတႃ 505) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၺႃးတီႉၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ဢၼ်ၺႃးတီႉတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃလႄႈဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇလူၺ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ႁူဝ်ၼပ်ႉတင်းမူတ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။  ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇ 50 ပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“  ၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႂ်းၶွၵ်ႈၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၶဝ်တေသိုပ်ႇပွႆႇပၼ်ထႅင်ႈယူႇၼႆဢေႃႈ ”- ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်ႇတီႈၵမ်ႇပေႃးၸတၢႆးမ်တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၺႃးတီႉၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ၺႃးယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉမီး 38 ၵေႃႉၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 36 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းသွင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2021 ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵမ်းထူၼ်ႈ 38 လႄႈ 39 ၼႆႉ တေဢမ်ႇမွၵ်ႇ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ တေဢမ်ႇမွၵ်ႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG သေ တေမွၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ  ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ 2 ဝၼ်း ၵေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ (ဢၼ်ၺႃးတီႉၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ)  ႁိမ်းၸမ် 2000 ၵေႃႉ၊ ပူတ်းပွႆႇပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၊ ပူတ်းပွႆႇပၼ်ဢၼ်လႆႈဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ 4000 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း