Saturday, June 15, 2024

Facebook လူမ်ႉ 6 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉသုမ်းၸွမ်းၼမ် မၢၵ်ႉသ် သူႊၵႃႊပၢၵ်ႉယွၼ်းၼွမ်း

Must read

Application ဢၼ် Facebook ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶၢတ်ႇလူမ်ႉလၢႆလၢႆဢၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း  6 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆပၢႆ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း APP သေဢမ်ႇၵႃးဢၼ်ပဵၼ် မၢၵ်ႊ သူႊၵႃႊပၢၵ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၵေႃႈ လူႉသုမ်းငိုၼ်းတွင်း ဢမ်ႇယွမ်း 6000 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

facebook application down 4 October 2021
ၶဝ်ႈ Facebook ဢမ်ႇလႆႈ

ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ Facebook လူမ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႅတ်ႊသဵင်ႊၵျိူဝ်ႊ Messenger ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတၢင်ႇသင်ၼႂ်း ဢၢႆႊၵျီႊ I.G , WhatApp ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁိုင်ၼၢၼ်းမွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈAPP သိုဝ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်လူမ်ႉလၢႆလၢႆဢၼ်လႄႈၵူၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢႅပ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆဢၼ်လၢႆယၢင်ႇ၊ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင်ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် ပဵၼ်ငၢၼ်း၊ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်းၼမ်။ ထိုင်တီႈလႆႈၸႂ်ႉ ဢႅပ်ႊ တၢင်ႇဢၼ်သေ ဝွၼ်းယွၼ်းၼွမ်းထိုင် လုၵ်ႈၵႃႉလႄႈၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်လူႉသုမ်ႉၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း၊ သုမ်းငိုၼ်းတွင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁုၼ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Facebook သိုဝ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းထိုင် 4.9 % သေ ပေႃးၼပ်ႉဢဝ်တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁုၼ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉလူတ်းယွမ်းလူင်းဢမ်ႇယွမ်း 15% ယဝ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်း Facebook ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇလၢႆလၢႆဢၼ် ပႃးၸဵမ် Chinadailynews ၵေႃႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁုၼ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉလူတ်းယွမ်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သူႊၵႃႊပၢၵ်ႉ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ (140,000,000,000) တေႃႊလႃႊဝႃႈၼႆ။

Mask Zuckerberg
မၢၵ်ႉသ် သူႊၵႃႊပၢၵ်ႉ ယွၼ်းၼွမ်းလွင်ႈၾဵတ်ႉသ်ႉပုၵ်ႉလူမ်ႉဝၼ်းတီႈ 4/10/2021

ၸွမ်းၼင်ႇၾၢႆႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉ Facebook ဢမ်ႇယွမ်း 2000 လၢၼ်ႉၵေႃႉပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉလူမ်ႉ (ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ) မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉသေ ယူႇတီႈတူဝ် သူႊၵႃႊပၢၵ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈယွၼ်းၼွမ်းထိုင်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ  လူၺ်ႈတၢင်းၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းယူႇလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း