Saturday, June 15, 2024

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝတ်းဝႂ်ထႆးပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 400 ပၢႆ

Must read

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆးပၼ် တီႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး 400 ၵေႃႉပၢႆ။

ႁၢင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆး ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ် ဢၼ်ၵိူတ်ႇမိူင်းထႆး

ၸၢႆးသိုပ်ႇသၵ်ႇ ဢဵမ်ႇဝိၸၢရ်ႊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်လႄႈ ၸၢႆးၽိသိတ်ႇ ၵိတ်ႇၿုၼ်းဢၼၼ်ႊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ၼႆႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် မၢႆၾၢင်(ဝႂ်)ထႆး တီႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇ 417 ၵေႃႉ တီႈလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း မႄႈႁွင်ႈ သွၼ် မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် မီးပူႇၵၢင်ႉ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ၽူႈႁူႉၸွမ်းႁၼ်ၸွမ်း ။

- Subscription -
ႁၢင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆး ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ် ဢၼ်ၵိူတ်ႇမိူင်းထႆး

ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ထႆးၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၼၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်မူ၊ ဢိူင်ႇၵျွင်း ၶမ်း၊ ဢိူင်ႇမွၵ်ႇၸမ်ႇပႄႇ၊ ၽႃပွင်ႇ၊ ႁူၺ်ႈၽႃ၊ ႁူၺ်ႈပူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။

ၸၢႆးသိုပ်ႇသၵ်ႇ ဢဵမ်ႇဝိၸၢရ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးတၢင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းၼႆႉၼမ် တၢင်းယၢပ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈႁူပ်ႉတႄႉၵေႃႈ ႁႃလၵ်းထၢၼ်မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ ၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းဝႂ်ပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၼၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ၼႆႉ မီးပၵ်းပိူင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တၵ်းလႆႈမီးလၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ။ ယႃႇပေလႃႈလီႈ ဢဝ်လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ပွမ်မၼ်းမႃးယိုၼ်ႈလႃးလႃး။ ပေႃးဢမ်ႇ ၼၼ်တေၺႃးတၢမ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းသူး ငိုၼ်းလၢပ်ႈၵေႃႈ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉ တၢမ်ႇၼၵ်းၼႃယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/09/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ဝႂ်ထႆး တီႈလုၵ်ႈလၢၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး 548 ၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း