Saturday, July 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈယၢင်းလႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈ ။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈယၢင်းလႃႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵၢတ်ႇၾႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈယၢင်းလႃႉ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ။ တႅၵ်ႇယွၼ်ႉသင် ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ တႅၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလီလီၶႃႈ။ တႅၵ်ႇတႄႉ တႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈမီးၼႆၼႄႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈၼၼ်ႈ မီးဝႆႉပၢင်တေႃႇလွင်းလႄႈ တေၵဵဝ်ႇၵပ်း လူၺ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈယၢင်းလႃႉ တီႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်း မွၵ်ႈ 3 လၵ်းပၢႆ  ။

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းမူႇ ဝၢၼ်ႈဝႆႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼမ်ပေႇၸႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ ၵႃႈၸူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ ၸူၼ် ၵေႃႈၼမ်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်၊ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈ လူႉၼမ် မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်”- ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 5 ပွၵ်ႉ 13 ဢိူင်ႇ(13 ႁူဝ်ႁွႆႉ) ၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵတ်းယဵၼ် ၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၾႆးမႆႈ၊ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇပၼ်တေႃႇလွင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈမီးၸူၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၶႃႈတၢႆၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 29 ပီ  တီႈ  ႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်း  ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း