Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်  မီးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းလမ်းတီႉၺွပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Image: CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈသီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းသွႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း သီႇပေႃႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပႆတၢင်း မႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈပၢႆၼႆႉယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပႂ်ႉလမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး လမ်းတီႉၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေးၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ  တႄႉ ယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်းသေ တူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇလၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်လၢႆးၼိုင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈတူဝ်ပိဝ်ႇႁႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   သီႇပေႃႉ  လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လမ်းတီႉ ၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈတူဝ်ပိဝ်ႇႁႃႇ  လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  ။ ပေႃးၶဝ်ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၼႆ ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုလ်းသင်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်တူဝ်ပိဝ်ႇႁႃႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း/ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း