Saturday, July 13, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းပွႆႇၽူႈတႅၼ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  2020 သေႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်တဵမ် 3 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ပွႆႇပၼ် ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Image: Supplied/ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2021    ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေး ဢွင်ႈတီႈယူႇၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။

- Subscription -

ၸၢႆးမျိၼ်ႉဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈၶဝ်တႄႉ ဢွၵ်ႇ ႁူင်းသဝ်း သီႇပိၼ်ႇ ဢႄႉယဵၵ်ႉတႃႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။  ၵူၺ်းသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶဝ် မႃးပွင်ႇလႅင်း လၢတ်ႈၼႄၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်းၶဝ်  ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈယူႇၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈၶၢဝ်းတၢင်းတႄႉ ဢွၵ်ႇၽႂ်ဢွၵ်ႇမၼ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ” – ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 4 ၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Eastern Review ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၵမ်းထူၼ်ႈ သၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႇယိုတ်းဢၢမ်း ၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႅတ်ႈသေ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼႆႉ ဢဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း