Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၵျေႃႇထုၼ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈမိူင်းတႆး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉသေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸုမ်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း ပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈမိူင်းတႆးပဵၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၶူးလူင်ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ  ။

Photo Credit to Owner- တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉထိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ  ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း  ပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈမိူင်းတင်းတိူင်း တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸႄႈမိူင်းမိူင်းတႆးပဵၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း  ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၵဝ်ႉၶူးဝႃး (ပါမောက္ခချုပ်) ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း  ပွင်ၵၢၼ်  မိူင်းၶၢင်ပဵၼ် ဢူးၶႅတ်ႉထဵင်ႇၼၢၼ်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး(ႁွင်ႉ) ပူးရႄႇ၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပဵၼ်ဢူးသေႃႇမိၼ်ႉဢူး၊ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းပဵၼ် ဢူးတေႇယဵၼ်ႉသမွႆးၼီႇၶွႆး၊ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတိၼ်ႇထေး၊ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇၵျေႃႇမိၼ်ႉ၊ ၸႄႈမိူင်း တႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း  ။

 ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း  ပွင်ၵၢၼ် တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသမ်ႉပဵၼ် ဢူးမွင်ႇမွင်ႇလိၼ်း၊ တိူင်းမၵူၺ်းပဵၼ် ဢူးတိၼ်ႉလုၼ်ႇ၊ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇပဵၼ် ဢူးမွင်ႇၵူဝ်ႇ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပဵၼ် ဢူးမဵဝ်းသူၺ်ႇဝိၼ်းလႄႈ တိူင်းတၼၢဝ်းသီႊပဵၼ် ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇ။  တိူင်းတႃႈၵုင်ႈတင်း တိူင်းဢေႊရႃႊဝႃႊတီႊတႄႉ ပႆႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း