Sunday, May 26, 2024

ၶွမ်ႊမတီႇသၢင်ႈၵၢတ်ႇမႂ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ လိူၵ်ႈဢဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊ BOSS ႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢတ်ႇမႂ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

08/11/2017 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ၵေႃႉ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 4 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 23 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 55 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လိူၵ်ႈဢဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁပ်ႉမဝ်ႁဵတ်းၵၢတ်ႇလူင်ၼမ်ႉ လၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ႁဵတ်းတီႈ တီႈႁူင်းႁေႃလူင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၶွမ်ႊပၼီႇ 2 ဢၼ်မႃးယိုၼ်ႈႁပ်ႉမဝ် ယွၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢွင်ႇဢႃးတိတ်ႉ တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊလဝ်းၸိုင်ႈတႆး Beautiful of Shan State (BOSS) ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢတ်ႇတႄႉပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ BOSS ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢမ်လႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေတၢင်ႇၶိုၼ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ တေဢဝ်ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇ ဢၼ်လႆႈလိူၵ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ BOSS ၼႆႉၵေႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၶဝ်တေ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လႆႈ လီယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တေၵေႃႇတင်ႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵၢတ်ႇဢၼ်ၵဝ်ႇ ၺႃးၾႆးမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/11/2016။ ၵၢတ်ႇလူင်ၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊ မီးႁိမ်းၼမ်ႉလိၼ်းၶၢင်။ ၾၢႆႇတူၵ်း ၵၢတ်ႇ မီးဝၢၼ်ႈလူင်၊ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇ မီးၼမ်ႉလိၼ်းၶၢင်၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇမီးပွၵ်ႉႁွင်ႇ၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်း မီးပွၵ်ႉ ၸၢၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း