Monday, May 20, 2024

UWSA သၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း ၵႃႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်ႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA တပ်ႉၸုမ်း 468 မိူင်းပွၵ်ႉ သၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းၵႃႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ 3,000 ဢေႊ ၶိူဝ်ႊပၢႆ ဢၼ်ယိုတ်းဢဝ်ႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ယိုတ်းဝႆႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵျႃႇတေႃႇၶႃး လႄႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃးသေ ဢဝ်ႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇ တေႃႈလဵဝ် တႄႇသၢႆႈ တႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈမူး (ၼိုင်ႈလွၵ်း) လႂ် 6,500 ယႂၼ်တႃႇ 3,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးဢႃးသၢၼ်ႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ငိုၼ်းဢၼ်ၶဝ်သၢႆႈတႅၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ႁိူၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်းၶိုၼ်းဢၼ်မႂ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ၵေႃႉပေႃးႁႆႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတၢင်းၼွၵ်ႈဝႃႈၸိုင် တီႈလိၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈမူးလႂ် လႆႈႁိမ်း 1 သႅၼ်ယႂၼ်လူးၵွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ တီႈလိၼ်ဢမ်ႇပေႃး ၶႅမ်ႉၶႂ်ႈၵႆသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉၸိုင် တေလႆႈမွၵ်ႈ 7 မိုၼ်ႇယႂၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၵႂႃႇၵၼ်တင်းၵႃႈၶၼ်ဢၼ်သိုဝ်ႉ ၶၢႆတၢင်းၼွၵ်ႈတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တေပၼ်ၼိုင်ႈမူးလႂ် 3500 ယႂၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၶိုၼ်ႈပၼ်ၼိုင်ႈမူးလႂ် 6500 ယႂၼ် တေလႆႈဝႃႈဢမ်ႇႁၢင်ႈႁၢႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ တူၵ်းလူင်း ဝႃႈ ၼိုင်ႈမူးလႂ် 7 မိုၼ်ႇယႂၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ လူတ်းလူင်းမႃး ပဵၼ် 6,500 ယႂၼ်ပႅတ်ႈ။ လွင်ႈဝႃႈတေ သၢႆႈတႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ်တေပၼ်ႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၼိူဝ်တိုၵ်ႉသၢင်ႉလူင်းမႃးၵူၺ်းလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇၼႅတ်ႈႁိပ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵမ်းလဵဝ်၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA တပ်ႉၸုမ်း 468 ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈ လိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 3,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 3000 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်တီႈလိၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ။ ယွၼ်ႉၾၢႆႇသိုၵ်းဝႃႉ တပ်ႉၸုမ်း 468 ပဝ်းဢၢႆႈပၢၼ်း ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၶၢႆႉ ၼၼ်ႉ တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 3,500 ယႂၼ် တႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း