Sunday, July 14, 2024

လုမ်းလၢင်းသၢင်ႈၶုမ်ၵုတ်း တႃႇသႂ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃးပေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈၶူႈဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉဝႃႈ “ပေႃးၸဝ်ႈလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၽဝ်  ႁႂ်ႈၾင်ဢဝ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၶုမ်ၵုတ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းၽူင်း ” ၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁေႃႁူင်း  တီႈတေၵဵပ်းၶၢပ်ႈတူဝ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: Nyana Siri/ ၶုမ်ၵုတ်း တႃႇသႂ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း

ၶုမ်ၵုတ်းႁေႃႁူင်းတႃႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019 ၊  ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်ႊ(သီရိၻွၼ်းႁိူင်း) ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊ ဢၢၼ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းပီ 2021 တေမႃးၼႆႉ  ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ၸမ်တေၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး သင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၼႆ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၽဝ်ၾႆး၊ တေဢမ်ႇၼွၼ်း မိူၼ်ပိူၼ်ႈ တေၶတ်းၸႂ်ၼင်ႈသေ လွၼ်ႈဢဝ် ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း  ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းႁေႃႁူင်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းဝႆႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ်မိူၼ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၼမ်ႉတဝ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇသႂ်ႇ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼင်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ။  ” – ဝႃႈၼႆ။

Image: Nyana Siri/ ႁေႃႁူင်းၶုမ်ၵုတ်း တႃႇသႂ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇၸဝ်ႈ ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်း ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၸွမ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ႁူဝ် ယွႆႈလႆႈတီႈ  ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မၢႆ ၾူၼ်း 095-24 -709 (မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ)  ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ဢၢၼ်းတေၽႃဝၼႃ တြႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း။ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2019  ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း