Thursday, June 20, 2024

ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ လၢႆးၶႃႈ ၸတ်းပၢင်ၶႅင်ႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်း

Must read

ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး လၢႆးၵၢၼ်တႆးၶုၵ်းၶူၼ်ႉၶေႃႈၶိုၵ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ။

ပၢင်ၶႅင်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/02/2018 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်းမႃးၶႅင်ႇမီးယူႇ 6 ၸုမ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်မီး 3 ၵေႃႉ ။ ၶႅင်ႇၵၼ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၵႅင် ၼမ်ႉၽိတ်ႉၶိင်၊ ၼိူဝ်ႉၵႆႇၶူဝ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်ဢုပ်ႉ၊ ဢႃလူးဢုပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ဢၼ်လႆႈသူး တီႈၼိုင်ႈလႆႈငိုၼ်းသူး 2,000 ၿၢတ်ႇ ၊ တီႈသွင်လႆႈ 1,500 ၿၢတ်ႇ၊ တီႈသၢမ် 1, 000 ၿၢတ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈ သူးယွမ်ႉၸႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 200 ၿၢတ်ႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵုမ်ႇမိုင်ႉ ႁဵၼ်းႁႃတၢင်းႁူႉယူႇၵူၺ်းလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းလိုမ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း တႃႇတေႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းလဵင်ႉပေႃႈ မႄႈ၊ ၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမေႃႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ပႃးၸႂ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/01/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီလႄႈ လၢႆးၵၢၼ်တႆးၶုၵ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ ၶေႃႈၶိုၵ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉတႆး တီႈဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတႆးၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ၊ ၵမ်းတီႈ 1 ႁဵတ်းတီႈ မိူင်းၼွင်၊ ၵမ်းတီႈ 2 ႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ၊ ၵမ်းတီႈ 3 တီႈဝၢၼ်ႈလီႈ -သီႇပေႃႉ ၊ၵမ်းသီႇ တီႈႁမ်းငၢႆး မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ပေႃးမီးၽူႈယႂ်ႇၸႂ်လီၽူႈၵမ်ႉ ၸွႆႈဢဵၼ်ႁႅင်းငိုၼ်း ၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ တေၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၶႅင်ႇႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်တႆးၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း – ဝႃႈၼႆ။။

Photo: Tai Kor Lee

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း