Saturday, July 20, 2024

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်လၢႆၶေႃႈ

Must read

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ 10/08/2020 ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA မီး 15 ၶေႃႈ ဢိၵ်ႇ လၵ်းၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တွၼ်ႈ 1 တင်းတွၼ်ႈ 2 ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ
Photo:by Hla Maung Shwe ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈ 10/08/2020 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်လႆႈၸႂ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၼႆႉ မီးယူႇ 2 တွၼ်ႈ- 1.ယူင်ႉၶၢပ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA မီး 15 ၶေႃႈ။ 2.ႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ မီး 5 ၶေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီး 8 ၶေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လၵ်းၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻႄရႄႊ တွၼ်ႈ 1 တင်းတွၼ်ႈ 2 ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ 3” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းဝႆႉ ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊  ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း RCSS သေ လုၵ်ႉလွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈ 09/08/2020 ၊ ဝၼ်းတီႈ 10/08/2020 ၸတ်းပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ PPST ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း
Photo:by တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် PPST မိူဝ်ႈ 10/8/2020 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 10-11/08/2020 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM)  တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ် ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ၼေႇပျီႇတေႃႇ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM တွၼ်ႈပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးႁၢႆးငၢၼ်း တၢင်ႇၼႄတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် PPST တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM ထႅင်ႈသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တေမႃးႁၢႆးငၢၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ၊ မႃးႁၢႆးငၢၼ်းသေမၵ်းမၼ်ႈ၊ ပေႃးမၵ်းမၼ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈႁိုဝ်း ဝၼ်းတီႈ 13 ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် JICM ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ လၵ်းၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တွၼ်ႈ 3 ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းထႅင်ႈသေ တေလႆႈၸႂ်ၵၼ်ထႅင်ႈလၢႆၶေႃႈယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် JICM ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ် လီလႆႈတႅပ်းတတ်းသင်လၢႆလၢႆၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။  

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈ မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း EAOs-S တင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တွၼ်ႈၵၼ် 3 မီး13 ၶေႃႈ ။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇ ငိူၼ်ႈၶႆသင် တူဝ်တႅၼ်း/ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း တေၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ – ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ
Photo:by Myo Win ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST မိူဝ်ႈ 10/8/2020 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA)ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်း တိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA သိပ်းၸုမ်းၼႆႉ RCSS ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်း PPST ဝႆႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ(DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်း မွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း