Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅမ်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႄသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ်ထႅင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပႆႇပဵၼ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ မူႇၸေႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူဝ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်း ၼႄသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၸွမ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼႄသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁူႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 17 ၵေႃႉၼႆႉယဝ်ႉ” သြႃႇၼေႃႇလတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇၼႄသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပွႆႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်မႃးႁွင်ႉၽူႈၸၢႆးၵႂႃႇၼႄ သဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

သြႃႇၼေႃႇလတ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၸၢင်ႈမႃးႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႄသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်ၶဝ်၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ၵၼ် ၸိူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၵႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈသေ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း