Tuesday, October 3, 2023

ၼမ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁႅင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

Must read

ၼမ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁႅင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈလႄႈ တႃႇႁပ်ႉၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းၼွင် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ဦးအေးမြင့်ကြူ/ ၼမ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈႁႅင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ

ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်၊ ဢေႊပရိူဝ်ႊလႄႈ မေႊၼႆႉ တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈၵူႈပီ။ ပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ႁႅင်ႈယွမ်း လိူဝ်ၵူႈပီ။

- Subscription -

ဢူးၽူဝ်းလေး ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး ၼွင်ႁႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တီႈၼႂ်းၼွင်ၼႆႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈယွမ်း ႁႅင်း။ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတေၽုၵ်ႇၶဝ်ႈ လိူဝ်ႁႅင်း။ ပေႃးလႆႈဢဝ်ၸၢၵ်ႈ ၸၼ်ၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼွင်ၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ – လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သမ်ႉ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းႁႂ်ႈပဵင်းပေႃးလႄႈ ၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်လူတ်းယွမ်း။ ၼမ်ႉၼႃးၵေႃႈ ၸဵဝ်းႁႅင်ႈ သၢမ်ဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႆႈသႂ်ႇၶိုၼ်းတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

“ ၼမ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ သႂၢင်းဝႆႉၼႂ်းၼႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇႁိုင် 3 ဝၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးႁႅင်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ တႃႇတေထူၺ်ႈထွၼ်ယိူဝ်ႈယႃႈပႅတ်ႈၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇၼမ်ႉထႅင်ႈ ” ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းမႆႈၼႆၸိုင် ၼမ်ႉႁႅင်ႈမႃးၵူႈပီ ပီၼႆႉ ၶႅၼ်းႁႅင်ႈလိူဝ်ၵူႈပီယဝ်ႉလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၼွင် ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ် ၼႂ်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇၼမ်ႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉႁႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်တႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ဦးအေးမြင့်ကြူ/ ၼမ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈႁႅင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းၼွင် ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇၸၼ်ႇတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼမ်ႉၼွင်ၵေႃႈႁႅင်ႈ ၼႃးၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၼႆႉသေ ၶႅၵ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးဢႅဝ်ႇ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၶႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႄႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ၼမ်ႉတႄႇႁႅင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2010 တႄႇၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ႁႅင်ႈမႃးၵူႈပီပီယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း