Friday, February 23, 2024

ၶုတ်းထၢင်မႂ်ႇ ႁိမ်းထၢင်ၵဝ်ႇ ၺႃးလိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင် လူႉတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ ၶုတ်းထၢင်လုၵ်းမႂ်ႇ ႁိမ်းထၢင်ၵဝ်ႇ – ဢဝ်ထၢင်ၵဝ်ႇၵူၼ်ႇတဵင် ၶၢတ်ႇဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ လူႉတၢႆတင်း 4 ၵေႃႉ ။

Photo by – ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ လုင်းၸၢႆးလႃႉ ဝၢၼ်ႈသွင်ၵႄး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶုတ်းႁွင်ႈထၢင်မႂ်ႇ တႃႇ ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး။ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလႃႉ 2 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၶဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးၶုတ်းၸွႆႈလုင်းလႃႉ။ ၶုတ်းၸမ်ထၢင် ၽၢႆႈၵဝ်ႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ထၢင်ၽၢႆႈၵဝ်ႇ ၵူၼ်ႇသႂ်ႇၶဝ် 4 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်ၶုတ်းထၢင်ၽၢႆႈမႂ်ႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁိမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် တင်းထၢင် ၽၢႆႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၼမ်ႉထၢင်ၽၢႆႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုမ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းထၢင်ၽၢႆႈမႂ်ႇသေ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉ ၶုတ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉၼႂ်းထၢင်ၽၢႆႈၵဝ်ႇ တႅၵ်ႇၸူးၾၢႆႇထၢင်မႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸဵမ်လိၼ်ၸဵမ်ၼမ်ႉ ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇၶဝ်။ ၶဝ်ၼႅတ်ႈလူင်း ၸွႆႈၵၼ် တႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃး။ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ။ ႁိုင်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ၶဝ်တင်းသီႇၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇပႅတ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ

ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် လုင်းၸၢႆးလႃႉ ဢႃယု 48 ပီ၊ ၸၢႆးသီႇႁႃႉ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၢႆးလႃႉ ဢႃယု 25 ပီ၊ ၸၢႆးၸေႃႇဢူး တႃႇ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၢႆးလႃႉ ဢႃယု 21 ပီလႄႈ မွင်ႇမူဝ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 27 ပီ ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်းလုင်းၸၢႆးလႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတေၶုတ်းထၢင်ၽၢႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးတေၶုတ်းထၢင်ၼႆ ႁႂ်ႈၶုတ်းယၢၼ်ၵႆၵၼ် တင်းထၢင်ၵဝ်ႇ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးထိုင်သၢႆၸႂ်။ မိူၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉၶီႈၼမ်ႉ ယဵဝ်ႈၼႆႉ ဢၢႆၵွင်ႉမၼ်း ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶွပ်ႇလိၼ်ဢမ်ႇၶႅၼ်ႈ(နယ်စည်းမခြားပရဟိတ) သီႇပေႃႉ လႆႈဢဝ်ၵႃး 5 လမ်းသေ တေႃႉဢဝ်တူဝ်တၢႆ တင်း 4 ၵေႃႉ သူင်ႇ တီႈႁူင်းယႃ သီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း