Thursday, June 20, 2024

OSS ဢမ်ႇပိုတ်ႇသေတႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယိုၼ်ႈလၢႆးၸိုဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်တီႈၸတ်းႁႃၵၢၼ်လႆႈယူႇ

Must read

သုၼ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် One Stop Service (OSS) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/3/2020 ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသင်ႇဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း။

Photo by –  Zom Leng/ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉဝႆႉ သုၼ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် One Stop Service (OSS) တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 မႃး တေႃႇထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သုၼ် One Stop Service (OSS) ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၶႃႈၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းသုၼ် One Stop Service (OSS) ၼႆၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ တေတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတေႃႇတီႈ လုမ်းၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းႁင်းၵူၺ်း။ လွင်ႈဝီႊသႃႊၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတေႃႇတီႈလုမ်းၾၢႆႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း(တေႃးမေႃး) ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆ သုၼ် OSS ၼႆႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၵၼ် တီႈသုၼ် One Stop Service သမ်ႉၵႂႃႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်လႄႈ ၵူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼႆသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸင်ႇသင်ႇဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈႁပ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သုၼ် One Stop Service တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇၶႃႈ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပႆႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈၵႂႃႇ လုမ်းၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း(တေႃးမေႃး)၊ လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း (ပူၵ်ႇၶွင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇ 3 တီႈၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၼႃ ။ OSS ပိၵ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တႄႉပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈတေႃႇဝတ်းဝႂ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈယိုၼ်ႈ Name List ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ သင်ဝႃႈ ဝီႊသႃႊမူတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ပုၼ်ႉယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတေႃႇလႆႈယူႇ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈ ယိုၼ်ႈလၢႆးၸိုဝ်ႈ Name List ၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ – ၸၢႆးၼွင်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ယူႇလႆႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/6/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊလႄႈ ဝႂ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဝီႊသႃႊႁဝ်း မူတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/3/2020 ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ One Stop Service ယဝ်ႉလႄႈ ၵူတ်ႇလိူတ်ႈၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇတီႈႁူင်းယႃ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးတေႃႇဝီႊသႃႊ တီႈတေႃးမေႃး (ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း)။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇတေႃႇဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၸတ်းႁႃငၢၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇတေႃးမေႃး ပႂ်ႉတွၵ်ႇပၼ်ဝီႊသႃႊ ၼိုင်ႈဝၼ်း တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 300 ၵေႃႉၵူၺ်း – ၸၢႆးပိူင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃႊၻီႊယႃႊလႄႈ မိူင်းလၢဝ်း။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်လိူဝ်သုတ်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇၼမ်သုတ်း မီး 10 ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ယူႇတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ မီး 5 သႅၼ်ပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း၊ ၶျူၼ်ႊပူႊရီႊ၊ သမုတ်ႉပရႃႊၵၢၼ်ႊ၊ ပထုမ်းထႃးၼီး၊ ၵဵင်းမႆႇ (မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 1 သႅၼ်ပၢႆ)၊ ၼူၼ်းထပူႊရီႊ၊ သူႇရတ်ႉထႃႊၼီႊ၊ ၽူးၵဵတ်ႇ လႄႈ ရယွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း