Monday, July 15, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢဝ်းတေ ၶၢႆၾႆးၾႃႉပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လၢဝ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တေသိုဝ်ႉၶၢႆၾႆးၾႃႉတေႃႇၵၼ်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းတေႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 16/01/2018 ၼႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Xinhua ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢဝ်း လႄႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်တေသိုဝ်ႉၶၢႆၾႆးၾႃႉတေႃႇၵၼ်။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်ဝူင်း ၽွၼ်းၵႅဝ်ႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈမိူင်ႁႄႈမိူင်းလၢဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “တၢင်းသွင် ၾၢႆႇတေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOU လွင်ႈၶၢႆၾႆးၾႃႉတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်မၢၼ်ႈၶႂ်ႈသိုဝ်ႉၾႆးၾႃႉမွၵ်ႈ 100 – 200 မႄႊၵႃႊဝတ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇဝႃႈၸွင်ႇမၼ်းတေပဵၼ်လႆႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႄႉပႆႇ ႁူႉတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈႁဝ်းတေၶၢႆပၼ်ၾႆးၾႃႉမိူဝ်ႈလႂ် ပၢႆပီၼႆႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႁူဝ်ပီၼႃႈ လႄႈ ၵႃႈၶၼ် ဢၼ်တေၶၢႆၼၼ်ႉၵႃႈႁိုဝ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်မိူင်းလၢဝ်းၶၢႆၾႆးၾႃႉပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမီးမွၵ်ႈ 4 – 5 မႄႊၵႃႊဝတ်ႊပေႃးတႅၵ်ႈ တၢင်ႇမိူင်း တေလႆႈဝႃႈဢေႇ တႄႉတႄႉ။ တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈတေ ၽိူမ်ႉလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၾႆးၾႃႉ တေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈ ။ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်တမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၸွတ်ႇတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းပီ 2030 ။

မိူင်းလၢဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ႁႅင်းၼမ်ႉ ႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်း လၢဝ်းမီးႁူင်းၾႆးၾႃႉ 46 တီႈ။ လိူဝ်သေ ၶၢႆၾႆးၾႃႉပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယင်းၶၢႆပၼ်ထႆး၊ မလေႊသျိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း