Sunday, June 16, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈတႃႇ 20 လင်

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈတႃႇ 20 လင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူင်းထူပ်းမေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူၼ်ၼင်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢင်တူင်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းတူၼ်ႈမူင်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းႁၢႆးၵႆႇ ႁူမ်ႈ 3 တီႈ။ ဢၼ်ပႆႇလႆႈသွၼ်တိုၵ်ႉမီး 20 လင်ပၢႆ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈသွၼ်ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်း 03:15pm-04:30pm ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈလူင်းထတ်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 13 ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈလူင်း လူင်ႈၼႃႈ၊ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ မေႃသွၼ်ၶဝ်သေ ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈႁၢႆးငၢၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၸွင်ႇမီးပၵ်းပိူင်၊ ဢၼ်တႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၸွင်ႇမီးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉမီး 3 လင်ၵူၺ်း။ ပီႈၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းႁႅင်းမေႃသွၼ်ထႅင်ႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈသွၼ်ထိုင်ထႅင်ႈတႃႇ 20 လင်”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ (ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018) ပႃးတင်းတူဝ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလူင်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇတူၺ်းၵႂႃႇထူပ်းမေႃသွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်။ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႆႈၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းလိူၼ် ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်မေႃသွၼ်ၶဝ်ၸွမ်း။ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်မေႃသွၼ်ၶဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတူၵ်းလူင်းဝႆႉဝႃႈ တေပၼ်လိူၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇ၊ လုၵ်ႉတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ၊ ၼိုင်ႈၵေႃႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တႃႇ 12 လိူၼ် ႁူမ်ႈၼိုင်ႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇ (120,000) ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းၵၢင်တူင်ႈမီးမေႃသွၼ် 2 ၵေႃႉ၊ တီႈတူၼ်ႈမူင်ႈ မီး 7 ၵေႃႉ၊ တီႈႁၢႆးၵႆႇမီး 2 ၵေႃႉ”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းမေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ (ႁၢပ်ႇၵၢၼ်တဵမ်) လႆႈငိုၼ်းလိူၼ် (ပူပိုၼ်ႉ) သႅၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇၼိုင်ႈလိူၼ် 3 မိုၼ်ႇ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း 40 လင်ပၢႆ၊ မေႃသွၼ်မီး 70 ပၢႆ။ တႆးတႄႉ ႁူင်းႁဵၼ်း 3 လင် မေႃသွၼ်မီး 11 ၵေႃႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ NLD ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၽႂ်မၼ်းလႆႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမႃး တိုၵ်ႉမီး 3 ပီ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မေႃသွၼ်လႄႈသင်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈသင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈ သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ၶတ်းၸႂ်တိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်၊ တေၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇလၢႆးၸိုဝ်ႈမေႃသွၼ်ၶဝ် ပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ပီၼႃႈမႃးၼႆႉ ႁႂ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးလႆႈသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းပီ 2018-2019 တႃႇၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီးသေ လွင်ႈဝႃႈ တေသွၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေၵႂႃႇလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေတမ်းပိူင် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇ သွၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆး တေလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇမီးၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႆႈသွၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼမ်ၼမ်-ၼႆယဝ်ႉ။

“မၼ်းပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်း၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈဢိုတ်းပႅတ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတူင်ႉၼိုင် သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈႁဝ်း ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပိုတ်ႇတၢင်းပၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်။ တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေမေႃလိၵ်ႈႁၢႆးႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၵႂႃႇ၊ လိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵေႃႈႁႂ်ႈမေႃ ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၵေႃႈႁႂ်ႈမေႃပႂ်ႉပႃးၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးတီႈၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈၵေႃႉၼႆၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းႁူႉထိုင်သေ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ထိုင်တီႈတႄႉတႄႉ”- ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် တိုၵ်းသူၼ်းပႃးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း