Saturday, June 15, 2024

မၢႆမီႈတႃႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းတေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ၶေႃႈ 59 (ၸ) (ဢၼ်ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉသၢႆ၊ ၽူဝ်၊ လုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈ) ၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်/ ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈမၼ်းၼၢင်းသွင်ၵေႃႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈဝႃး 11/3/2020   ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးႁူမ်ႈတုမ်  ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄး  ဢမ်ႇမီးထိုင် 75% လႄႈ မၢႆမီႈပိူင်ပိုင်းၶေႃႈ 59 (ၸ)ဢၼ်ဝႃႈ- “တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႂ် ၊ ပေႃႈမႄႈ၊ ၽူဝ်မေး၊ လုၵ်ႈလၢင်း၊  ၸိူဝ်းၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ ႁပ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈ ” ၼႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ။

- Subscription -

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်သဵင်မီး 635 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်မီးယူႇ 428 ၵေႃႉ။ တႃႇႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉၼႆႉ တၵ်းလႆႈမီးၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ် 491 ၶႅပ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၶႅပ်းမႄး ၵမ်ႉထႅမ် 393 ၶႅပ်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းသၢၼ်ၶတ်းမီးယူႇ 35 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ  တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း 166 ၵေႃႉလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ 40 ၵေႃႉ ၵေႃႈတွတ်ႈၶႅပ်း သၢၼ်ၶတ်းမူတ်း။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊလႃႉမူဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ်တီႈ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် 80 % ပၢႆ ယင်းပႆႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇလီ” – ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇမူၼ်ႉမႄး မတ်ႉတႃ 59 () ဢမ်ႇဢွင်ႇၼႆႉ  ပဵၼ်လွင်ႈလီ လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် လူင်ၸိုင်ႈမိူင်း၊  တႃႇႁၵ်ႉသႃ ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း တေဢမ်ႇတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၽေႇတၢၼ်း ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇ ရၶႅင်ႇ ANP တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတႃႇတေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈၵႃႈႁိုဝ်။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/3/2020   ၼႆႉ  ပဵၼ်မတ်ႉတႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းတေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတႃႇတေၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ  ၶွင်ႊသီႊၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄလႄႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း (ၵႃႇ/လူင်ႇ) ၊ တႃႇတေလူတ်းယွမ်းတူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ၊ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း (ၵႃႇ/လူင်ႇ) ၊ တႃႇတေၽိူမ်ႉထႅမ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 15 ၶေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၶႅပ်းမႄးၵမ်ႉထႅမ် မီးဢေႇၵူႈၶေႃႈလႄႈ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်သေၶေႃႈ  ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၽူႈတႅၼ်း ၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းမူတ်း သႂ်ႇၶႅပ်းမႄးၵမ်ႉထႅမ်ယူႇၵေႃႈ ယင်းပႆႇမီး 75%လူး ပေႃးဢမ်ပႃးသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ  ဢမ်ႇၼၼ်သဵင်တီႈတပ်ႉသိုၵ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းၶေႃႈ 59 (ၸ) တီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2020

ဢူးတွင်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၵေႃႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ- ပေႃးဢမ်ႇပႃးၶေႃႈလႆႈၸႂ် တပ်ႉသိုၵ်း ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈၼႆႁူႉယူႇၵေႃႈ ႁဵတ်းသင်သမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းမႄးၵၢင်ၸႂ်တႃႇတႅပ်းတတ်းယူႇ ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12/3/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ  တီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေမီးပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းမႄး ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမီး 14 ၶေႃႈ။  ပဵၼ်မတ်ႉတႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ မၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်မိူင်း/ ၼႂ်းသၽႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/3/2020 ၵေႃႈမီးပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ  ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လူတ်းႁူဝ်ၼပ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း 25%ၼႂ်းသၽႃး။ ၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈ ၊ ၽူဝ် ၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း

ဢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ  ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈၶေႃႈ 59 (ၸ) ၼၼ်ႉယွၼ်ႉပဵၼ်မၢႆမီႈဢၼ်တင်ႈၸႂ်တႅမ်ႈဝႆႉတႃႇႁၢမ်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၵေႃႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ) ။ လုၵ်ႈလၢင်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း သွင်ၵေႃႉၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း