Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ။

Photo by – Khun Zaw Oo VJ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 3/3/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃသႃးထႅင်ႈ ႁိူၼ်း 3 လင်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း 1 ႁၢၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မိူၼ် ၵၼ်။ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး တင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉထႅင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၽူႈၸၢႆးႁဝ်းဢွၼ် ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းၼႆသေ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉႁိူၼ်းယေးယူႇ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သမ်ႉယိုဝ်းၸွမ်းလင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉႁိူၼ်းယေး 4 လင်၊ မိူဝ်ႈဝႃး 3/3/2020 သမ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈ ႁိူၼ်း 3 လင်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း 1 ႁၢၼ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး 3/3/2020 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆႇ ၺႃးယႃႉလၢႆလင်တႄႉ ပႆႇႁူႉလီလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတႄႉ လူႉသုမ်းၸွမ်းၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ၶဝ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼွၼ်း ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ပေႃးၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ မႃးသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ တၢင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတႆး ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆ ၵူၺ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇဝႃႇ၊ ယိုဝ်းဝႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ။ ႁဵတ်းမိူၼ် ပၢင်ပွႆးတိုၵ်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းပေႃးပွင်ႇ၊ ၽၵ်းတူဝ် ပေႃးၵွႆသဵင်ႈ ဢိူဝ်ႈၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 500 ပၢႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉသမ်ႉ ဝတ်ႉလွႆ ၸၢၵ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၵုင်းၸူင် မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးသၢႆးသမ်ႉ မွၵ်ႈ 40 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၽႃသႃး၊ ဝၢၼ်ႈၽႃပွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင် ဢုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽူႈၸၢႆး ပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းသေ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ 2 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ၶဝ်မႃးၶိုၼ်း။ ထၢမ်ၶဝ်ဝႃႈ ၸွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းသင်တီႈၶိူဝ် ၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင် ၸႅတ်ႈ ထၢမ်လၢႆ လၢႆၵူၺ်း” ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း၊ လွႆႁူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း