Tuesday, June 18, 2024

သွင်ၾၢႆႇ ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း တပ်ႉၸိုင်ႈသိုၵ်းတႆး RCSS ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လူင်ႉလႅင်း ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵၼ်သေ ပၢင် တိုၵ်းဢၼ် ပဵၼ်ယူႇ တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

Photo by -cincds.gov.mm/ တပ်ႉပၢင်သဝ်း တီႈၼိူဝ်လွႆတွၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် RCSS တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တၢင်းပွတ်းလွႆတွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈ ၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇ RCSS တေငိူင်ႉဝႄႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇလႆႈယဵၼ်ၵႂႃႇ။ RCSS ႁဝ်း ၶႃႈတႄႉ ဝူၼ်ႉတႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈငိူင်ႉ ပၼ်” ဝႃႈ ၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် တူဝ်တႅၼ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ယဝ်ႉသေ ဝၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇလႆႈယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တင်းသွင်ၾၢႆႇ လႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ် လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ၾၢႆႇၶဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ႁဝ်း။ ႁဝ်းၵေႃႈ တေငိူင်ႉပၼ် လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ ပႆႇ ၸၢင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉငိူင်ႉပၼ်ၵၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼွင်လႄႈ ၵေးသီး ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်း ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃး တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 200 ပၢႆ။

Photo by – ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၽၵ်းၼၢမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ်ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 107 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး သမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 160 ၵေႃႉၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီး 200 ပၢႆ။ လႅပ်ႈတေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမွင်၊ ဝၢၼ်ႈပႃတႅပ်း၊ ဝၢၼ်ႈ ၵွင်းမူး၊ မၢၵ်ႇမၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းငိူင်ႉပၢႆႈၽေး မီးႁိမ်း 300 ၵေႃႉ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉ လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း