Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်မူႇၸုမ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၾၢႆႇၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 12-14/01/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း3 ဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်း ၽွၼ်ႉ လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၸုမ်း တီႈဝတ်ႉ(ၵျွင်း)ႁူဝ်လွႆ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးတမ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်ၸုမ်း၊ လၢႆးၸတ်းပွင်ၸုမ်း၊ လၢႆးတမ်းဝၢင်း ပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ လၢႆးတူၺ်းလွမ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း၊ လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်တင်ႈၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၽူႈပူင် သွၼ်မီး ၶူးၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇ၊ ၸၢႆးမိၼ်ႉဢွင်ႇ၊ ၼၢင်းမူၺ်သႅင် – ၸုမ်းၵေႃတႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမီး 100 ပၢႆ။

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵၢၼ်ၸုမ်းၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈ မီးလွင်ႈ သင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၊ ၸၢင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၼမ်၊ ၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းလႄႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈပီ 2013 မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး၊ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းလႄႈ ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၼႃႈပဵၼ်ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မီး 25ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – Sai Lang Herng LaiKha

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း