Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 12/01/2018 လုင်းၸၢႆးလူင် (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးပၢၼ်းဢွင်ႇလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၺႃး ၽေးသိုၵ်း၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ – သိုပ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈပႃးတီႈမိူင်းငေႃႉ၊ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်းမီးႁဵင်ပၢႆ၊တီႈမိူင်းငေႃႉမီးႁိမ်း 500 ၵေႃႉ။

ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ၵေႃၽႄတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈမိူင်းငေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ မၼ်းဢႃႇလူး ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႅၼ်ႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ 15 သႅၼ် (1,5000,000) ပျႃး။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလူင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈ လႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယၢပ်ႇၸႂ်တုၵ်ႉၶၸွမ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈပႃႈၼမ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလွႆ ဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈၵႂႃႇၸွႆႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃႁၵ်ႉ ၵၼ် မီးတၢင်းယၢပ်ႇသင်ၵေႃႈႁဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝူင်ႈၵၢင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ တင်း ၵျွၵ်ႉမႄး။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ႁိၼ် ၽိူၵ်ႇ၊ ၵႆႇတၢႆ၊ ၼႃးလုၺ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႈပူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ သွၼ်ႈယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း