Saturday, May 18, 2024

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 4 ၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး 4 ၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး မွၵ်ႇႁွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 27/01/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး၊ ၸုမ်းၵေႃတႆး၊ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆးလႄႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉတေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၶူးသွၼ်ၸုမ်းၵေႃတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈပိုၼ်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈပၢၼ်မိူင်းမၢဝ်းလူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ႁိုဝ်ဝၢႆးမိူင်းမၢဝ်းလူင်လူမ်ႉယဝ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽႂ်သူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈၶႅၼ်းတေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ၼမ်သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး Tai History Seminar ၼႆႉယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ 5 လိူၼ်လႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း