Saturday, March 25, 2023

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပူတ်းပႅတ်ႈႁၢင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇဢၼ်ၽႅၼ်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၽူႈႁတ်ႊငၢၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ တီႈမိူင်း The Hague ၼၼ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်ၵွင်ႉၽႅၼ်ၼႄဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၽူႈႁတ်းငၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် Muir ဝဵင်း မႄးလ်ၾူတ်ႉ  ၼႂ်းမိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၼၼ်ႉၺႃးပူတ်းလူင်းပႅတ်ႈဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Reuters- တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽွင်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လွတ်ႉသ်ဢိင်ႊၵျႄႊလိတ်ႉသ်ထၢႆးမ်း  ဝႃႈ- “တီႈႁွင်ႈၽူႈႁတ်းငၢၼ်  Hall of Heroes ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၽႅၼ်ဝႆႉ ႁၢင်ႈၽူႈႁတ်းငၢၼ် ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ဢႄးလ်ပိူတ်ႉ ဢၢႆႊသတၢႆႊ    (ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆးၾိသိၵ်ႉ လႄႈၾၢႆႇပၢႆးဝူၼ်ႉသၢင်ႈ တီႊဢူဝ်ႊရီႊ) ၶဝ်၊ ႁၢင်ႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ မႃႊတိၼ်ႊလူႊတႃႊၶိင်ႊ (ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း) ၶဝ်၊ ႁၢင်ႈ မေးၼၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ရုသပႅတ်ႉ  ဢၼ်ပဵၼ် ၼၢင်းဢႄႊလိင်ႊၼေႃႊ ရုသပႅတ်ႉ  (ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ထုတ်ႉ (ၵၢၼ်ၽွင်းတၢင်))ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႆႈ ဢၢမ်းၶွႆလွင်ႈၵတ်ၶႅၼ်ႇႁတ်းႁၢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁွင်ႈၼၼ် ႉၼႄဝႆႉပႃးႁၢင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းယၢမ်ႈလႆႈသူးငမ်းယဵၼ် ၼူဝ်ႊပႄႊလ် ။

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လႄႈ 12 /12/2019 ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းတွပ်ႇထဵင်တီႈလုမ်းတြႃးICJ ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း  ၊ ၼင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႊ ၸိၼႄးဢဝ်လိူင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးတႄႉ။ ႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဢမုၶၻီးဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ The Sunday Post မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – သူးရၢင်းဝၼ်း RCSEd ဢၼ်မေႃလူင်ႉလႅၼ်ႇတီႈႁွင်ႈယႃ ဢီႊတိၼ်ႊၽၢၵ်ႉ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ပၼ်မၼ်းၼၢင်းဝႆႉမိူဝ်ႈပီ 2015 ပုၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်ႊသူႉၵျီႇ ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉယွင်ႈယေႃးဝႆႉပဵၼ်ၽူႈၶတ်းၸႂ်တႃႇတီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၵေႃႈ ၺႃးလၢႆလၢႆမိူင်း ယိုတ်းၶိုၼ်းသူးရၢင်းဝၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈပၼ်မၼ်းၼၢင်းဝႆႉ လၢႆလၢႆ ဢၼ်ယူႇ ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း