ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် မွပ်ႈပၼ်ပလိၵ်ႈတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ

0
31

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မၵ်းတတ်းဝႆႉပၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉ ၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ။

Photo by – Tachileik News Agency/ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မွပ်ႈပၼ်တၢင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾင်ႇတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ) ၽူႈၸၢႆး 8 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈယိင်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၺႃးတီႉသေ သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးၼႆႉ ၶဝ်ၶၢမ်ႈတီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ 1 သေ သမ်ႉၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႅၼ်ဢၼ်မၵ်းတတ်းဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈသေ သူင်ႇ ပွၵ်ႈမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈထႆး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈႁိုင် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်သူင်ႇ မွပ်ႈပၼ်တၢင်းၾင်ႇတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈထႆးသူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈမႃးတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 10 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၽူႈၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသေ ႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ

ၶေႃႈမုလ်း – Tachileik News Agency


eastern_breeze
SHARE