Sunday, July 14, 2024

ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ႁႃတူဝ် ဢမ်ႇႁၼ်

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ (ၽူႈယိင်း) ဢႃယု 50 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်ႇၽၵ်းၶဵဝ်မႃး ၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၼမ်ႉမၢဝ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈတွင်ႈလေႃႇဢဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်း ၼၢႆးငိုၼ်းသွႆႈၶမ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 58 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉ တႃႊ ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း ၾၢႆႇႁွင်ႉၼမ်ႉမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်ႇၽၵ်း ၶဵဝ်မႃး တေၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းၼႆ ၽွင်းလူင်းၵႂႃႇတႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၢဝ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶိုၼ်ႈတွင်ႈလေႃႇမၼ်း ၼၢင်းပႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းသေ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢေထူၺ်း လုၵ်ႈယိင်းၼၢႆးငိုၼ်းသွႆႈၶမ်းၸိင်ႇ မၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃႊ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မႄႈႁဝ်း လုၵ်ႉၵႂႃႇၵၢတ်ႇၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ တေၵႂႃႇၶၢႆၽၵ်းတီႈၵၢတ်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၶၢတ်ႇဝႆႉ ပဵၼ်သွင်တွၼ်ႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တၢင်းၼႆႉသမ်ႉ ၵတ်း မွၵ်ႇမူၺ်ၼၢႆးၵေႃႈသုမ်ႇၵုမ်ႈၼႃႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၾႆးလူတ်ႉၶိူင်ႈမႄႈႁဝ်းၶႃႈ ႁေႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႅင်း ထွင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၼမ်ႉမၢဝ်းသမ်ႉ ၼမ်လူၼ်ႉလႄႈ မႄႈႁဝ်းလႆႈတူၵ်း လွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်မႄႈႁဝ်းလႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ် မႄႈႁဝ်း ၶီႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈ။ လႆႈႁၼ်ၽၵ်းၶဵဝ် ဢၼ်မႄႈႁဝ်းတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူးလႆၸွမ်းၼမ်ႉဝႆႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ ၶႄႇၶဝ်ပွႆႇၼမ်ႉလူင်းတီႈၾၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ တၢင်းပွတ်းတႂ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈတင်းၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းႁိမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉ လုတ်ႇသၢႆးဢွၵ်ႇၶၢႆပဵၼ်လုၵ်းပဵၼ်ထၢင်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢႆးငိုၼ်းသွႆႈၶမ်းၸိင်ႇၼႆႉ တႄႇၼႃးႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း လုင်းၶိင်းသူၺ်ႇၵျွင်း ဢၢႆႈသႃႇမီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ် ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႃႉတႃ ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ သင်ထူပ်းႁၼ် ပႃႈၼၢင်းၶမ်း တူဝ်တၢႆ/ တူဝ်လိပ်းၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႇၸႅင်ႈပွင်ႇပၼ် ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ် တင်းႁိူၼ်း မၢႆၾူၼ်း (ၶႄႇ) 15925435559 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း