Saturday, July 20, 2024

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈတေၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

Must read

ပၢင်ပွႆးလူင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတေႁပ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

Photo by – SHAN/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 2 ပီ 1 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ  ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ဝႃႈတေႁပ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈတႃႇ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ဢမ်ႇပႆႇသၢင်ႇထုၵ်ႇလီလႄႈသင် တႃႇဢဝ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် လႆႈမွပ်ႈပၼ်တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး ပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ သမ်ႉဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ။ တီႈၸတ်းမၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼင်ႇၸႂ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸမ်မႃးၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ဝၢႆးလင် 2020 ၸင်ႇတေၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးယႂ်ႇ လူင်တီႈၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်းၶႃႈ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢဝ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶိုၼ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ။”– ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းတုင်လႄႈ တူၼ်ႈတီးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူၼ်ႈတီး။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇ ၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈသပ်ႉၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး။ တႃႇၵႂႃႇႁပ်ႉတုင်းပွႆးပီမႂ်ႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၵုမ်ႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 21  ၵမ်းၼိုင်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇ ႁဵတ်းၵေႃၽႄတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးထုၼ်းမျႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႃႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ  ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ၵေႃႈႁႂ်ႈႁႃ ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈမႃးၽႂ်မၼ်း။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လူင်တႄႉ တေဢဝ်ႁဵတ်းႁူင်းႁေႃမႂ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ပႆႇမီးၶပ်ႉမၢႆသင်။ တႃႇတေၵႂႃႇႁပ်ႉတုင်းပီမႂ်ႇတႆးၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉဝၼ်းမၼ်း ”– ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ယႂ်ႇ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီဢွၼ် 2017 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈတႄႉ ၸတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈပီ 2012 ။   ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇ 3 ပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ တေတူၵ်းထွင်ၶိုၼ်းၼႃႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ၼႂ်းပီ 2020 ၼီႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ဢၢၼ်းၸတ်းလူင်ႈၼႃႈ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်းမႃးမွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီးၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း