တႅမ်ႈလၢတ်ႈလိၵ်ႈၵႂၢမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇယွင်ႇမဝ်းႁူႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ

A righter of love song. / Shan at home

ယင်းမီးၶေႃႈထူၵ်းထဵင်ယူႇလၢႆၾၢႆႇ တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇပႃႈ တိုၵ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးဢမ်ႇမေႃ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတေပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈသင်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈဝႃႈ လိၵ်ႈႁဝ်းၵႂၢမ်းႁဝ်း ႁဝ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈဢမ်ႇလၢတ်ႈ တေပႃးဢဝ်ၸၢတ်ႈႁဝ်းယဵၼ်းႁၢႆလူႉတၢႆသုတ်းဝၢႆးဝွတ်ႈ။

ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၸိူဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႅၼ်ႇၽၢႆလၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃတႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈႁူႉတီႈၸႂ်ႉလႄႈမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈလႂ်တွၼ်ႈလႂ်မိူဝ်ႈလႂ် ထုၵ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၽႃသႃဢၼ်လႂ်ဢီႈသင်ၼႆလႄႈ တၵ်းဢမ်ႇၵႂင်သင်။ မီးၽူႈႁၵ်ႉၶိူဝ်းတႃဝွတ်ႇလႄႈၽူႈသူင် မၵ်ႉမိုတ်ႈၽႃသႃတၢင်ႇၸၢတ်ႈသေၶႂ်ႈမႅၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၸိူင်ႉၼင်ႇၽႃသႃလိၵ်ႈလႄႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဢင်းၵိတ်း(ဢိင်းၵလဵတ်ႈ)ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈ ပဵၼ်ၽႃသႃ ၵႅၼ်ႇၸိုင်ႈယဝ်ႉၼႆၽႂ်တၵ်းဢမ်ႇထဵင်လႆႈ။ ၽႃသႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႃသႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၽႃသႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႆၵေႃႈ တႃႇတေတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႃသႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၽႃသႃၵႅၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆၵေႃႈတၵ်းလႆႈ ယွမ်းႁပ်ႉ ၵၼ်ယူႇ။

တေႃႈၼင်ႇၼၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းသေမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၸင်ႇဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈလုၵ်ႉတီႈလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ မိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ တႆး ၶၢင် ယၢင်း ယၢင်းလႅင် ၶျၢင်း မွၼ်း ရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်မၢၼ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်ႉၽႂ်ၶိူဝ်းမၼ်းၵေႃႈမီးၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်း ယူႇ။ ပေႃးၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈမႃးပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မၢၼ်ႈၵွႆးၼႆတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ တၵ်းတေပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵွႆး။

တူဝ်ယၢင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းသပဵၼ်ႊ ဢၼ်တင်ႈယူႇတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၼႂ်းၵုၼ်လူင်ယေႃႊရူပ်ႉ ၼိူဝ်ၶႅပ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢႆႊၿီႊရေႊယ် ႁူမ်ႈတင်းၿရူဝ်ႊတူၵဵသ်ႊလႄႈ ဢၼ်ႊၻေႃႊရႃႊ တိတ်းၸပ်း ၾရင်ႊသဵတ်ႊသ် ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်းတႅဝ်းတူၼ်းလွႆၽိရိၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလၢႆၸၢဝ်းၸၢတ်ႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းပိူင် ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊပဵၼ်ၵႅၼ်ႇတႄႉလႄႈ ဝႅင်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ 17 ၶဝႅၼ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်သူၼ်ႇပေႉပုၼ်ႈလိူဝ်ၵၼ် ၼိူဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈၶိူဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် လူၺ်ႈၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသပဵၼ်ႊၼၼ်ႉ-
• Castilian Spanish (တၢင်းၵၢၼ်) 74%,
• Catalan (တၢင်းၵၢၼ်) 17%,
• Galician (တၢင်းၵၢၼ်) 7%,
• Basque (တၢင်းၵၢၼ်) 2%

Catalan ပဵၼ်ၽႃသႃတၢင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶဝႅၼ်ႉ (ၶႂႅၼ်ႉ) Catalonia, the Balearic Islands, လႄႈ Valencian, ၽႃသႃ Galician ပဵၼ်ၽႃသႃတၢင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶဝႅၼ်ႉ Galicia, ၽႃသႃ Basque ပဵၼ်ၽႃသႃတၢင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶဝႅၼ်ႉ Basque

ပေႃးပဵၼ်မိူင်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႈတႄႉတႄႉလႄႈ မီးသူၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸိုင် တွၼ်ႈၽႃသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇသမ်ႉဢမ်ႇမႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးဝႆႉၼႆ ၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး တေမီးသင် လိူဝ်ၵိုတ်းဝႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပိူင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ ၵူၼ်းမိူင်းပိူင်လဵဝ်။

ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ လိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းတၵ်းလႆႈၶႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁဝ်းၵႂၢမ်းႁဝ်းၵေႃႈ တၵ်းလႆႈလႅၼ်ႇၽၢႆၵတ်ႉ တွၼ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေၵုမ်ႇမိုင်ႉလၢတ်ႈမိုင်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈပိူင်လဵဝ်ၵွႆး။ ပေႃးႁဝ်းမီးသတိႁူႉတူဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းလၢတ်ႈတေႃႇၽႂ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၽႂ် ထုၵ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းသင် ထုၵ်ႇလႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသင်ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇဢမ်ႇၵႂင်သင်။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၽႃသႃပေႃႈမႄႈႁဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတိုၼ်းပဵၼ်လၵ်း တၵ်းတေလႆႈပဵၼ် ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ လိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ထူၼ်ႈသွင်။

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ

ၶေႃႈမုလ်း – ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 011, October 2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE