Wednesday, March 22, 2023

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ယုင်းလၢႆးတေလိူင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇတေၸပ်းၼမ်။

Photo by Website owner / ယုင်းၶူပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 မႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတေၽႄႈၼမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၾၢင်ႉသတိလႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃး ႁိမ်းႁွမ်းတီႈယူႇသဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးယုင်း ၊ ယႃႇႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၶၢင်ႉၶင် ဢၼ်ယုင်းၸၢင်ႈၶႆႇၽႄႈ။

ၼၢင်းသူႊထိရတ်ႊ မႁႃသိင် ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈၸပ်းငၢႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၶၢဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈတိူၼ်း ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၾၢင်ႉသတိ လုမ်းလႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်း ပေႃးၼၢဝ် 1 – 2 ဝၼ်းဢမ်ႇၶႅၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မႃးၸွမ်းယုင်းလၢႆး။ ယုင်းလၢႆးၼႆႉ ၽႄႈၸိူဝ်ႉတႅၵ်ႇၶႆႇမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးယႃႈယႃ တႃႇယူတ်းယႃမၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပေႃးယႃဢမ်ႇၶိုတ်းၸိုင်ထိုင် တီႈၸၢင်ႈတၢႆလူးၵွၼ်ႇ။

ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ထူပ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ 383 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး 343 ၵေႃႉ တၢင်ႇၶိူဝ်း 40 ၵေႃႉ ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း