Wednesday, March 22, 2023

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၽႄႈတိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼပ့်မိုၼ်ႇ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ(တူၵ့်ၵူၺ်း) ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇတႃႇသေႇ ။

Photo by CM108.com ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၽႄႈတိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼပ့်မိုၼ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင့်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 01/01 /2019- 21/02/2019 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ႁူပ့်ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ 46,648 ၵေႃ့ ဢၼ်လူ့တၢႆၵႂႃႇမီး 4 ၵေႃ့ တေလႆႈဝႃႈမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၵူႈပီပူၼ့်မႃး ဝႃႈၼႆ ။

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်ယွၼ့်ၾိင်ႈၾႃ့ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႆႈငၢႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆ့ ၸၢင်ႈၸပ်းၵၼ်လႆႈလူၺ်ႈတၢင်းဢႆ၊ ၸၢမ် ၸိူဝ်းၼႆ့။ ၸၢင်ႈၽႄႈတိူၼ်းလႆႈၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်မိူၼ်ၼင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ၊ ၶွၵ်ႈၶင်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။ လၢႆးႁႄ့ၵင်ႈမၼ်းတႄ့ဢမ်ႇၸႂ့်ၵွၵ်းၼမ့်၊ ၽႃႈၸဵတ့်တူဝ် ၸွမ်းၵူၼ်းပဵၼ်ဝတ်း၊ သႂ်ႇၽႃႈပိၵ့်ၶူႈၼင် Mask လႄႈ ငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၾၢင့်တိူၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈယိင်းပႃး တွင့်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၊ တၢင်းပဵၼ်တပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ဢၼ်မီးဢႃယု 6 လိူၼ် – 2 ပီလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 65 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဢိၵ်ႇၵူၼ်းပီးလူၼ့်လိူဝ်ႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆ့ ထုၵ်ႇလီဝႆ့ၾၢင့်သတိ ပေႃးမီးတိုဝ့်တၢင်းၼႆ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း